Stichting Dr. Alam Darsono


InhoudsopgaveOnze stichting is onder de naam Stichting Pointefonds in 1986 opgericht. Dit gebeurde op initiatief van dr. Alam Darsono.
De naamswijziging heeft in 2005 plaatsgevonden. Hiermee wilde het bestuur de in 2004 overleden initiatiefnemer eer betonen.

Doel


Onze stichting stelt zich ten doel:

  1. het bevorderen van literaire belangstelling onder visueel-gehandicapten;
  2. het bevorderen van publicaties van visueel-gehandicapten;
  3. het bevorderen van publicaties van literaire vrienden van visueel-gehandicapten;
  4. het mogelijk maken van publicaties die voor visueelgehandicapten van belang kunnen zijn;
  5. het beheren en (doen) uitgeven van het werk van Alam Darsono.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het vestigen van aandacht op het werk van visueel-gehandicapte auteurs;
  2. het bevorderen van contacten tussen visueel-gehandicapte schrijvers en dichters onderling en tussen visueel-gehandicapte auteurs en geïnteresseerden voor hun werk.
  3. fondswerving.

Uitgesloten van het doel is het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Contactgegevens


Over Alam Darsono


Wilt u meer weten over Alam Darsono?
Via onderstaande koppeling komt u bij informatie over hem.
over Alam Darsono

Pointe


Onze hoofdactiviteit is het doen uitgeven van Pointe.
Pointe is het literaire tijdschrift van en voor blinde en slechtziende schrijvers en dichters. Het verschijnt in gesproken vorm (daisyformaat).
In Pointe is en wordt ook werk van Alam Darsono gepubliceerd, menigmaal onder zijn auteurspseudoniem Aladar.
Via onderstaande koppeling gaat u naar meer informatie over Pointe.

naar Pointe

Verzamelde gedichten


De verzamelde gedichten van Alam Darsono kunt u op onze website vinden via de volgende koppeling:
naar alle gedichten van Alam Darsono

Publicaties in boekvorm


Onze stichting heeft enkele uitgaven in boekvorm verzorgd.
Via onderstaande koppeling gaat u naar het overzicht van publicaties van dan wel op initiatief van de stichting.
naar publicaties

Andere activiteiten


Andere activiteiten van onze stichting vind u via onderstaande koppeling.
naar eigen activiteiten

Literaire wetenswaardigheden


Onze stichting wil blinden en slechtzienden attenderen op literaire wetenswaardigheden.
Via onderstaande koppeling komt u bij deze informatie.
naar literair nieuws

Bestuur en Jaarstukken


Via onderstaande koppeling komt u bij informatie over ons bestuur.
naar bestuurssamenstelling

Via onderstaande koppeling komt u bij jaarstukken van onze stichting.
naar jaarstukken

Statuten


Wilt u de tekst van onze statuten lezen?
Via onderstaande koppeling krijgt u deze op het scherm.
naar de statuten

Kijkt u eens op onderstaande websites

Nieuw


Zie:
naar de verzamelde gedichten van Alam Darsono
naar de inhoudsopgave en het redactioneel artikel van het jongste nummer van Pointe alsmede naar de volledige inhoud van aflevering februari 2024Deze site is laatstelijk gewijzigd op 18 juni 2024.
Einde van de beginpagina.