Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:


De bestuursleden ontvangen als zodanig geen beloning. De stichting heeft geen personeel.

***
terug naar de beginpagina van de website