Reglement verhalenprijsvraag 35 jaar Pointe


Let op: De inzendtermijn is gesloten.

Omdat Pointe 35 jaar bestaat, organiseert de redactie een verhalenprijsvraag.

Thema


Het thema van de prijsvraag is: 'verhaal van mijn keuze'.
Bij dit thema gaat het om verhalen of vertellingen van belevenissen of ervaringen van klein tot groot, waar gebeurd, gedroomd of gefantaseerd. Kortom: een verhaal waarvan de schrijver vindt dat het eens geschreven moet worden, zodat het kan worden gelezen. De schrijver hoeft zelf niet de hoofdpersoon te zijn. De ik-vorm mag, maar dat hoeft niet.

De prijzen


Er zijn geldprijzen, en wel een eerste prijs van € 150,- een tweede prijs van € 75,- en een derde prijs van € 50,-.

Jury


De inzendingen, die na ontvangst worden geanonimiseerd, worden beoordeeld door een jury, die uit 3 personen bestaat. Dit zijn: Sjoerd Bunnik (Voorstekamer, hoofdredacteur en redacteur Moet je horen), Hilly Appel (Voorstekamer, redacteur Beeldspraak) en Jaap van der Hoest (redacteur Pointe).

Beoordelingscriteria


De juryleden letten op de leesbaarheid van een verhaal. Is het goed opgebouwd? Is het origineel geschreven? Doet het de lezer iets?

Het lot van de inzendingen


De beste inzendingen worden in Pointe gepubliceerd. Door deel te nemen aan de prijsvraag gaan inzenders met deze publicatie akkoord. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd en inzendingen worden niet teruggestuurd.

Voorwaarden voor deelname


Iedereen - ook wie buiten Nederland woont - kan deelnemen, met uitzondering van de juryleden.

Een verhaal mag niet minder dan 500 woorden en nier meer dan 1500 woorden tellen en moet in de Nederlandse taal geschreven zijn. Korte citaten in een andere taal zijn toegestaan. Een deelnemer mag maximaal 3 verhalen inzenden.

Aanlevering inzending


De verhalen moeten in digitale vorm als bijlage bij een e-mail worden ingezonden. Het bestand moet zijn gemaakt met WordPad, Word of Kladblok (NotePad).

Inzendingen moeten, voorzien van naam, adres en e-mailadres, per e-mail worden gestuurd naar: redactie@voorstekamer.nl. Als onderwerp in de e-mail, moet worden vermeld: 'Verhalenprijsvraag Pointe 35'. Inzendingen moeten uiterlijk op 15 augustus 2021 zijn ontvangen.naar Pointe
terug naar de beginpagina van de website