Poëzie van een ambtenaarAmbtenarenvervoer


1960

Om 8 uur 00
rijdt de trein voorbij
vol gepakt
met commiezen

Om 8 uur 30
rijdt de trein voorbij
goed bezet
met referentaren

Om 9 uur 00
rijdt de trein voorbij
half bezet
met administrateuren

Zo rijdt het publieke vervoer op rang en stand
tot steun der ongelijkheid.

1970

Om 8 uur 00
wordt de parkeer gevuld
met d'auto's
van commiezen

Om 8 uur 30
wordt de parkeer omzoomd
met d'auto's
van referentaren

Om 9 uur 00
wordt de parkeer omstuwd
met d'auto's
van administrateuren

Zo breekt de auto rang en stand
tot heil der gelijkheid.

1980

Om 4 uur 30
gaan de administrateuren
om vrij te maken
de referentaren

Om 5 uur 00
gaan de referentaren
om vrij te maken
de commiezen

Om 5 uur 30
gaan de commiezen
om vrij te maken
de parkeer.

Zo brengt het private vervoer weer rang en stand
tot steun der gelijkheid.

Bode


Er sloft een bode op de gang,
zijn schouders krom,
zijn tanden lang,
van 't torsen der minuten.

Er sloft een bode op de trap,
zijn lendenen stijf,
zijn knieën slap,
van 't sjouwen met statuten.

Er sloft een bode in de lift,
zijn haar vergrijsd,
zijn huid gegrift,
van 't zeulen van parafen.

Er ligt een bode in de bak,
zijn voet was sterk,
zijn hart was zwak.
We gaan hem maar begraven.

De bijen


Zij grossieren
in dossieren.

Zij gerieven
de archieven.

Zij verkassen
paperassen.

De notulistes.
De documentalistes.
De typistes.

De bijen van de korf
waarin de darren leven blijven.

De ondergeschikte


Als de chef Ja zei,
dan zei hij ja.
Als de chef Nee zei,
dan zei hij nee.

Als hij thuis Nee zei,
dan zei zijn vrouw nee.
Als hij thuis Ja zei,
dan zei zijn vrouw ja.

Eens zei de chef:
GA!
Hij wilde nee zeggen,
maar hij zei ja.

Thuis zei zijn vrouw:
Nee, ik ga!

Economische logica


(WIR: Wet Industriële Regels)

Alle premies moeten omlaag
de WIR-premie is een premie
ergo
de WIR-premie moet niet omlaag

Pardon, nog eens …

Alle premies moeten omlaag
de WIR-premie is niet een premie
ergo
de WIR-premie moet niet omlaag

Pardon, nog eens …

Alle premies moeten niet omlaag
de WIR-premie is niet een premie
ergo
de WIR-premie moet niet omlaag

Zo klopt het … geloof ik …

Haikoes op den ambtenaar


Hij moet beslissen
een komma, een punt zetten
hij blijft vraagteken.

* * *

Geen pen uit veder
geen pen uit staal of koper
slechts een lichte toets.

* * *

Hij schrijft de wetten
hij leest de wetten tweemaal
hij weet niet wie lijdt.

* * *

Hij groet de portier
hij groet de portier nogmaals
daartussen leeft hij.

* * *

Hij leest met één oog
hij hoort met één oor amper
spreekt uit vele monden.

* * *

Spiegel van het blad
spiegel van het glazen scherm
wie is de schoonste?

Klusjesman


wie doet toch al die klusjes
zo keuterig en knusjes?

tafels aanschuiven
stoelen klaarzetten
filmtoestel en filmscherm opstellen
microfoon aanzetten
bandrecorder aanzetten
koffiejuffrouw waarschuwen
papers klaarleggen
folders klaarleggen
brochures klaarleggen
presentielijst klaarleggen
gordijnen open- of dichttrekken
lampen uit- of aandoen
klok in het oog houden
invallen
medewerkers oproepen
en nog veel meer kleins

wij weten het wanneer
voor weer eens een keer
men in de bureaucratie
gaat snijden
ontslagen echt niet
kan vermijden
de minister met zijn kaasschaaf
zet zonder kijken zijn paraaf
onder de klusjesman
en buldert tot den ambtenaar:
waarom staan de stoelen weer niet klaar?

Koninklijk Besluit


De minister besluit het beleid
en roept de secretaris-generaal.
Voer dit uit, zegt hij,
en schrijf …

De SG besluit het beleid
en roept de directeur-generaal.
Voer dit uit, zegt hij, en schrijf …

De DG besluit het beleid
en roept de directeur.
Voer dit uit, zegt hij,
en schrijf …

De directeur besluit het beleid
en roept het afdelingshoofd.
Voer dit uit, zegt hij, en schrijf …

Het hoofd besluit het beleid
en roept de medewerker.
Voer dit uit, zegt hij, en schrijf …

De medewerker besluit het beleid

hij vult de puntjes in.

Loopbaan


Toen hij laag was
schreef hij nota's,
wel vijftien a4'tjes dik.

Toen hij midden was
schreef hij alinea's,
wel vijftien regels lang.

Toen hij hoog was
schreef hij woorden,
wel vijftien letters breed.

Toen hij top was
schreef hij parafen,
wel vijftien malen vaak.

Zijn salaris vergoedde alles,
wel vijftien schalen hoog.

Memo's


Van SG aan DG
Betr. AMB voor VNG

Amice,

Deel mee aan DB van VNG dat volgens lid E, paragraaf twee, MVT van KB, dat B en W van Enschede mogen bijwonen UCV van CC van V en W over tracé weg E twee over Enschede naar Doetichem.

Van DG naar SG
Betr. Memo AMB voor Enschede

Amice,

Hé, Doetichem. Is dat oké?

DG Steketee.

Nieuwe minister


Gelaten
zitten de bureaucraten
te praten
met de minister.

In diep gepeins
met vage grijns
als iets kleins
zit de minster.

Nieuw beleid
helderheid
herkenbaarheid
spreekt de minister.

Mijn beleid
doelmatigheid
zakelijkheid
spreekt de minister.

Speerpuntenbeleid
knelpuntenbeleid
creativiteit
prioriteit
haalbaarheid
rechtvaardigheid
wereldwijd
spreekt de minister.

Gelaten
zitten de bureaucraten
te praten
na de minister.

Paraaf


Lustig draven
de parafen
rond de regels
als tegels
zwaar.

De ambtenaar
die de regels kauwde
die de tegels sjouwde
kijkt ernaar.

Hij ziet ze
hij geniet ze
niet.

Perscommuniqués


Perscommuniqué van de ABOP
(Algemene Bond Onderwijzend Personeel)

De minister van onderwijs
wordt steeds meer onder wijzer.

Perscommuniqué van de ENFB
(Eerste Nederlandse Fietsers Bond)

Met de minister van verkeer
valt niet meer te verkeren. Hij is de verkeerde minister.

Perscommuniqué van GroenLinks

Als de minister niet zo groen was,
zou hij inzien dat hij niet groen genoeg is.

Perscommuniqué van de bijstandsjongeren

Bej Sjosjale Sjake sjitte enkel asjosjale rotsjakke.

Perscommuniqué van de Coornhert Liga

De minister is de gevangene van zijn eigen regelgeving en zoekt daarom steeds naar ontsnappingsclausules.

Perscommuniqué van de vredesbeweging

We staan op voet van oorlog met de minister van defensie. We bezinnen ons op onze verdere strategie en houden intussen ons kruit droog. De minister kan erop rekenen dat we te zijner tijd weer met hem in de slag gaan. We hebben een tijdbom onder onze onderhandelingen gelegd en zullen niet schromen het overleg op te blazen. Als de minister zijn voorstellen niet intrekt, zullen we die torpederen. Het is uitgesloten dat we voor hem capituleren.

Perscommuniqué van de VVIO
(Vrije Verpleegsters en Verplegers i.o.)

We worden ziek van de wijze waarop de minister de zorgsector gezond wil maken.

Perscommuniqué van de BKR-kunstenaars
(Beeldende Kunstenaarsregeling)

Het kunstbeleid van de minister is geen kunst. Wij zullen zijn kunstnota echt niet in een lijstje zetten en hij zal zijn voorstellen flink moeten bijschaven, voordat die goed uit de verf komen.
Doet hij dat niet, dan kan hij zijn beleid beter opdoeken.

Rapporteur


Met maandenlange vlijt
had hij het voorbereid,
had het rapport gemaakt.

Het werd niet afgekraakt,
maar in een la geleit.

Rede


Herschreef haar vele malen
werd ziek van het herhalen
van al die loze frasen
met woorden wijd als mazen
toen hij, al wat overspannen,
haar had in kruik en kannen
trad de minister af
omdat zijn Rede het begaf.

Referendaris


Hij las en las en las
alle nota's uit zijn tas
totdat hij zeker was
dat dat de wereld was,
zijn tas.

Rijkspsycholoog


De psychologen
die bevlogen
de scores van hun testen wogen,
schatten het vermogen
zonder mededogen
van hen die bogen,
doch niet het onvermogen
van hen die hen verhogen.

Rijksyuppy


Hij was nieuw,
met talent,
efficiënt,
werkte hard
en vooral
snel.

De bode ledigde zijn uitbak.
De bode vulde de inbak
van anderen;
niet nieuw,
zonder …
niet …
niet …
en vooral niet
snel.

Sindsdien wacht hij,
niet meer nieuw,
totdat hij … talent,
… efficiënt,
… hard
en vooral niet meer
snel.

Der Werdegang eines Yuppy
zum Suppy.

Secretaresse


Toen zij kwam
was zij jong.
Toen hij kwam
was hij jong.

Toen zij ging
was zij oud.
Toen hij ging
was hij directeur.

Staatssecretaris


Te wachten zit hij
de chauffeur
in zoete dromen
zoete dromen.

Te zwelgen zit hij
de odeur
die hem doet lomen
wiegend lomen.

Te staren zit hij
naar de deur
waaruit zal komen
deinend komen.

Te snakken zit hij
naar de fleur
die zal gaan stromen
hevig stromen.

Daar komt zijn nieuwe chef
staatssecretaris
die eind'lijk eens
de eerste keer
een haar is.

Telefoonsketch


Vier nul zeven negen één één

(wachtende stilte)

Moment!

(wachtende stilte)

Tutututututu …

Vier nul zeven negen één één

(wachtende stilte)

Moment!

(wachtende stilte)

Op wie wacht u?

Kunt u mij verbinden met nummer 8 8 0 8?

Moment!

(wachtende stilte)

Nelisse!

O pardon, ik zoek de heer Karelse.

Ik ben Nelisse.

Ik zoek de heer Karelse.

De heer Karelse. Die zit hier niet.

Kunt u mij misschien doorverbinden met de heer Karelse?

Moment!

(wachtende stilte)

Dat lukt niet. Ik geef u terug aan de telefoniste.

(wachtende stilte)

Moment!

(wachtende stilte)

Op wie wacht u?

Wilt u mij verbinden met de heer Karelse?

Moment!

(wachtende stilte)

Dollie Karelse.

O pardon, ik zoek de heer Karelse.

Ik ben Dollie Karelse.

Ik zoek de heer Karelse.

De heer Karelse. Die zit hier niet.

Kunt u mij misschien doorverbinden met de heer Karelse?

Moment!

(wachtende stilte)

Dat lukt niet. Ik geef u terug aan de telefoniste.

(wachtende stilte)

Moment!

(wachtende stilte)

Tutututututu …

Vier nul zeven negen één twee

(wachtende stilte)

Psychiatrisch Centrum West.

O pardon, ik moest het ministerie van WVC hebben.

Ik verbind u door.

WVC Japonnaise
(Yell voor het begin van de arbeid)


De W de W de W V C!
De V de V de V C W!
De C de C de C W V!

Lied aan het begin van de arbeid
(op een Amsterdamse volkswijs)

Geef ons maar WVC!
Dat is beter dan EZ
Geef ons maar WVC!
Want Landbouw dat is pet
Geef ons maar WVC
te Rijswijk aan de zee
Want bij Justitie krijg je straf
en bij BiZa word je maf
Geef ons maar WVC!

Geef ons maar WVC! Dat is beter dan BZ Geef ons maar WVC! Want SoZa dat is pet Geef ons maar WVC te Rijswijk aan de zee Want bij OW daar blijf je stom en bij Defensie kom je om
Geef ons maar WVC!

Geef ons maar WVC!

Dat is beter dan AZ
Geef ons maar WVC!
Bij Vrom word je besmet
Geef ons maar WVC
te Rijswijk aan de zee
Want bij Financiën sta je rood
en bij Verkeer rij je je dood
Geef ons maar WVC!

Postludium

Beter in Rijswijk zonder poen
dan bij de Shell met een miljoen
Geef ons maar WVC!

Zieke koffie


Toen hij ziek was,
de directeur,
liep alles voort
in gewende sleur.

Toen zij ziek was,
de koffievrouw,
ontstelde
heel het gebouw.

***
terug naar de inhoudsopgave van alle gedichten

terug naar de beginpagina van de website