Financieel jaaroverzicht 2012

Stand op 1 januari 2012
Rekening-Courant€ 1.151,08
Spaarrekening€ 2.775,46
Totaal€ 3.926,54
Mutaties
Diverse uitgavenaf :€   277,00
Rentebij:€    31,59
Stand op 31 december 2012
Rekening-Courant€   874,08
Spaarrekening€ 2.807,05
Totaal€ 3.681,13

***
terug naar de beginpagina van jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website