Financieel jaaroverzicht 2013

Stand op 1 januari 2013
Rekening-Courant€   874,08
Spaarrekening€ 2.807,05
Totaal€ 3.681,13
Mutaties
Diverse uitgavenaf:€    42,00
Rentebij:€    47,05
Stand op 31 december 2013
Rekening-Courant€   832,08
Spaarrekening€ 2.854,10
Totaal€ 3.686,18

***
terug naar de beginpagina van jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website