Financieel jaaroverzicht 2014

Stand op 1 januari 2014
Rekening-Courant€   832,08
Spaarrekening€ 2.854,10
Totaal€ 3.686,18
Mutaties
Diverse uitgavenaf:€   150,34
Rentebij:€    33,61
Stand op 31 december 2014
Rekening-Courant€   681,74
Spaarrekening€ 2.887,71
Totaal€ 3.569,45

***
terug naar de beginpagina van jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website