Financieel jaaroverzicht 2015

Stand op 1 januari 2015
Rekening-Courant€   681,74
Spaarrekening€ 2.887,71
Totaal€ 3.569,45
Mutaties
Diverse uitgavenaf:€   320,78
Rentebij:€    24,11
Stand op 31 december 2015
Rekening-Courant€   360,96
Spaarrekening€ 2.911,82
Totaal€ 3.272,78

***
terug naar de beginpagina van jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website