Financieel jaaroverzicht 2016

Stand op 1 januari 2016
Rekening-Courant€   360,96
Spaarrekening€ 2.911,82
Totaal€ 3.272,78
Mutaties
Diverse uitgavenaf:€   177,01
Rentebij:€    14,42
Stand op 31 december 2016
Rekening-Courant€   183,95
Spaarrekening€ 2.926,24
Totaal€ 3.110,19

***
terug naar de beginpagina van jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website