Financieel jaaroverzicht 2017

Stand op 1 januari 2017
Rekening-Courant€   183,95
Spaarrekening€ 2.926,24
Totaal€ 3.110,19
Mutaties
Diverse uitgavenaf:€   142,98
Verkoop boekbij:€    14,38
Rentebij:€     6,62
Stand op 31 december 2017'
Rekening-Courant€    55,35
Spaarrekening€ 2.932,86
Totaal€ 2.988,21

***
terug naar de beginpagina van jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website