Financieel jaaroverzicht 2018

Stand op 1 januari 2018
Rekening-Courant€    55,35
Spaarrekening€ 2.932,86
Totaal€ 2.988,21
Mutaties
Diverse uitgavenaf:€   126,16
Erfdeelbij:€14.157,00
Rentebij:€     2,93
Stand op 31 december 2017'
Rekening-Courant€14.336,19
Spaarrekening€ 2.685,79
Totaal€17.021,98

***
terug naar de beginpagina van jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website