Over 2013 en 20142013

In 2013 heeft onze stichting in persoon van onze voorzitter, Jaap van der Hoest, ervoor gezorgd dat het gesproken tijdschrift Pointe zesmaal kon verschijnen. Jaap van der Hoest was verantwoordelijk voor de inhoud en de redactie. De eerste vijf aflevering in dit jaar zijn ook op deze website geplaatst. In het nieuwe jaar wordt de zesde aflevering daaraan toegevoegd.

In de persoon van onze voorzitter heeft onze stichting weer zijn medewerking verleend aan de organisatie van de internationale brailleschrijfwedstrijd. In dezen waren de samenwerkingspartners de Oogvereniging Nederland en de European Blind Union (EBU). De wedstrijd werd gesponsord door de Onkyo Corporation en Braille Mainichi, een Engelstalige Japanse krant die een weekeditie in Braille publiceert.

In 2012 zijn we gestart met het bijeenbrengen van de gedichten van Alam Darsono met het oog op publicatie ervan in een verzamelbundel. Dit karwei, dat voor een deel bij de voorzitter berust, heeft in 2013 minder aandacht kunnen krijgen door onvoorziene persoonlijke omstandigheden.

2014

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de voorbereiding van de verzamelbundel met gedichten van Alam Darsono in 2014 kan worden hervat. Voorts zal onze bijdrage aan Pointe worden voortgezet en verwachten we dat we weer betrokken zullen zijn bij de internationale brailleschrijfwedstrijd, ingeval deze in 2014 opnieuw zal worden georganiseeerd.

***
terug naar de beginpagina van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website