Over 2014 en 20152014

In 2014 heeft onze stichting in persoon van onze voorzitter, Jaap van der Hoest, opnieuw ervoor gezorgd dat het gesproken tijdschrift Pointe zesmaal kon verschijnen. Jaap van der Hoest was verantwoordelijk voor de inhoud en de redactie. De eerste vijf aflevering in dit jaar zijn ook op deze website geplaatst. In het nieuwe jaar wordt de zesde aflevering daaraan toegevoegd.

In de persoon van onze voorzitter heeft onze stichting weer zijn medewerking verleend aan de organisatie van de internationale brailleschrijfwedstrijd. In dezen waren de samenwerkingspartners de Oogvereniging Nederland en de European Blind Union (EBU). De wedstrijd werd gesponsord door de Onkyo Corporation en Braille Mainichi, een Engelstalige Japanse krant die een weekeditie in Braille publiceert.

In 2012 zijn we gestart met het bijeenbrengen van de gedichten van Alam Darsono met het oog op publicatie ervan in een verzamelbundel. Dit karwei, dat voor een deel bij de voorzitter berust, heeft, evenals in 2013, in 2014 door persoonlijke omstandigheden minder aandacht kunnen krijgen dan gewenst.

In december is op de website van onze stichting een oproep voor deelname aan een door onze stichting uitgeschreven verhalenprijsvraag gepubliceerd. De inzendtermijn sluit op 20 maart 2015.

In het verslagjaar heeft besluitvorming binnen het bestuur per e-mail plaatsgevonden.

2015


Vooralsnog gaan we ervan uit dat de voorbereiding van de publicatie van de verzamelbundel met gedichten van Alam Darsono in 2015 kan worden hervat. Voorts zal onze bijdrage aan Pointe worden voortgezet en verwachten we dat we weer betrokken zullen zijn bij de internationale brailleschrijfwedstrijd, ingeval deze in 2015 opnieuw zal worden georganiseeerd.

Voorts zal in 2015 de door het bestuur ingestelde jury een oordeel uitspreken over de inzendingen voor de door onze stichting georganiseerde verhalenprijsvraag. In Pointe zal hieraan ruim aandacht worden besteed.

Tot slot vermelden we dat de website actief zal worden beheerd. Hieronder valt onder meer de op enige tijdsafstand van de verschijning van de gesproken versie van Pointe de inhoud van dit blad op de website wordt geplaatst.

***
terug naar de beginpagina van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website