Pointe,

Jaargang 2013, nummer 1, van februari 2013
Deze aflevering omvat zes bijdragen. Via onderstaande koppelingen kunt u deze lezen.

VAN DE REDACTIE
MAAK JE DROMEN WAAR, een cursiefje van Yves Taffin
TE GAAN NAAR HET LICHTJE IN DE VERTE, gedichten van Joke Clazing
NAAST MIJN TOETSENBORD en FEESTJE, twee gedichten van Jaap van der Hoest
SCHRIKBEELD, levensverhaal van Jan Feenstra derde gedeelte
ZES KORTE BOEKRECENSIES, van Martin Doorn

***
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website