Verhalenprijsvraag 30 jaar Pointe


Omdat Pointe 30 jaar bestaat organiseert de redactie van Dedicon een verhalenprijsvraag.

Het thema van de prijsvraag is: mijn verhaal.
Bij dit thema gaat het om verhalen of vertellingen van belevenissen of ervaringen van klein tot groot, waar gebeurd, gedroomd of die zich hadden kunnen voordoen. Kortom: een verhaal dat eens geschreven moet worden, om te kunnen worden gelezen. En de schrijver hoeft niet de hoofdpersoon te zijn. De ik-vorm mag dus, maar hoeft niet.

Wat zijn de prijzen?


Er zijn geldprijzen, en wel een eerste prijs van 125,- euro, een tweede prijs van 75,- euro en een derde prijs van 50,- euro. En voor de winnaar van de eerste prijs is er een verrassing.

Wie beoordelen de inzendingen?


De inzendingen, die na ontvangst worden geanonimiseerd, worden beoordeeld door een jury, die bestaat uit 3 personen. Dit zijn: Sjoerd Bunnik (Dedicon, hoofdredacteur en redacteur Moet je horen), Hilly Appel (Dedicon, redacteur Beeldspraak) en Jaap van der Hoest (redacteur Pointe).

Waar let de jury op?


De juryleden letten op de leesbaarheid van een verhaal. Is het goed opgebouwd? Is het origineel geschreven? Doet het de lezer iets?

Wat gebeurt er met de inzendingen?


De beste inzendingen worden in Pointe gepubliceerd. Door deel te nemen aan de prijsvraag gaan inzenders met deze publicatie akkoord. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd en inzendingen worden niet automatisch teruggestuurd.

Wie kunnen deelnemen?


Iedereen - ook wie buiten Nederland woont - kan deelnemen, met uitzondering van de juryleden.

Waaraan moet worden voldaan?


Een verhaal mag niet minder dan 500 woorden en nier meer dan 1500 woorden tellen en moet in de Nederlandse taal geschreven zijn. Korte citaten in een andere taal zijn toegestaan. Een deelnemer mag maximaal 3 verhalen inzenden.

Hoe moet worden deelgenomen?


De verhalen moeten in digitale vorm als bijlage bij een e-mail worden ingezonden. Het bestand moet zijn gemaakt met WordPad, Word of Kladblok (NotePad).

Hoe moet worden ingezonden?


Inzendingen moeten, voorzien van naam, adres en e-mailadres, worden gestuurd per e-mail naar: redactie apenstaart dedicon.nl .
Als onderwerp in de e-mail, moet worden vermeld: Verhalenprijsvraag Pointe 30.
Inzendingen moeten uiterlijk op 15 augustus 2016 zijn ontvangen.

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website