Van de redactie


Het heeft gesneeuwd. Een dikke laag wit heeft de buitenwereld toegedekt. Deze zondag heeft meer het uiterlijk van een rustdag gekregen dan gewone zondagen in de winter. Associaties met vrede, reinheid en onschuld worden als het ware buiten mij om in mijn hersenen gemaakt en het lijkt wel of vanuit een diepere ondergrond een vaag kerstgevoel opkomt.
Ik zit in mijn studeerkamer, die direct aan de tuin ligt. Ik kan zo naar buiten stappen om mijn voeten in de krakende sneeuw te zetten en de winterfrisse lucht in te ademen. Deze mogelijkheden heb ik dan ook benut. En ik heb de verleiding niet kunnen weerstaan om met mijn iPhone plaatjes te schieten. Vroeger was fotograferen mijn hobby. Ik had - het was nog de tijd van de fotorolletjes - een spiegelreflexcamera met o.a. een goede zoomlens. Van wat ik ter plaatse niet goed en scherp kon zien, maakte ik foto’s of dia’s waarop ik later de gemiste elementen dan alsnog waarnam. De iPhone is wel altijd bij de hand, maar ik heb moeite met het verkrijgen van een recht beeld. Ik mis de zoeker van een spiegelreflexcamera die mij wat dit betreft een goede hoek voorhoudt. Een camera die aan mijn wensen tegemoet komt, vergt echter behoorlijk wat duiten. Daarom denk ik nog na. De nu aanwezige sneeuw zal zolang niet wachten.
Na de witte buitenwereld in onbelopen verschijning richt ik mijn aandacht op mijn te beschrijven scherm. Het onderwerp heb ik voor handen: Pointe bestaat 35 jaar.
Er heeft zich iets bijzonders voorgedaan, althans dat vind ik. Ik geef meteen duidelijkheid. Deze is, dat ik langer leef als Pointeredacteur dan dat ik leefde zonder Pointeredacteur te zijn. Immers, toen ik in 1986 begon, was ik 32 jaar oud. En op dit moment, nog steeds redacteur, ben ik 67 jaar oud en bestaat dit tijdschrift 35 jaar. Dat is een bestaansduur van meer dan een generatie. En het spreekt eigenlijk al voor zich dat er in de loop van zoveel jaren veranderingen zijn opgetreden, op veel gebieden zelfs, o.a. op dat van de cultuur, wijze van leven en benutting van vrije tijd, en niet op de laatste plaats dat van de techniek. Daarmee werden andere mensen gevormd, die weer inspeelden op de zich aandienende veranderingen. Wie nieuwe uitingen van cultuur waarnam, ontwikkelde nieuw denken en zou tot nieuwe creativiteit en resultaten daarvan komen. En stappen in de voortschrijding van techniek maakten manieren en tempo’s van productie mogelijk die eerder niet mogelijk waren, soms zelfs als ondenkbaar werden gezien. In 1986 waren er wel computers, bijvoorbeeld, die hadden nauwelijks de capaciteit en de omvang die nodig zijn om achter een schrijftafel te kunnen worden gebruikt. E-mailen lag nog niet in het verschiet en appen lag buiten het denkbereik van gewone burgers. Faxen als methode om beschreven papier via een telefoonlijn te verzenden is alweer vergeten.
Pointe heeft concrete veranderingen qua cultuur en techniek meegemaakt, die voor mij als redacteur van betekenis waren. In de beginjaren werden bijdragen voor publicatie op papier, getypt en soms met bijgeschreven wijzigingen, per post naar mij toegezonden, af en toe werd ook in braille geschreven. Ik zorgde er dan voor dat er editie ontstond die leesbaar was voor Grave, waar de gesproken versie werd gemaakt. In de loop van de jaren negentig werden de bijdragen - als gevolg van het gebruik van tekstverwerking - in betere kwaliteit naar mij toegestuurd. De ontwikkeling ging verder. Bijdragen kwamen per e-mail in mijn desktop-computer en maakten het mij mogelijk binnen datzelfde apparaat redactiewerk te verrichten. In de laatste fase - zo kan ik nu werken - maak ik Pointe helemaal gereed in mijn laptop en stuur deze vervolgens rechtstreeks naar Dedicon, studio Grave, om te worden ingesproken en vervolgens naar de abonnees te worden gestuurd.
Aandacht besteden aan een toevoeging met vijf jaar aan het bestaan - een lustrum - van Pointe betekent een verhalenprijsvraag. Deze wordt ook deze keer gehouden. Het thema ervan en de spelregels staan in het reglement, dat in deze Pointe-editie is opgenomen. Graag roep ik op mee te doen.
Aan terugblikken ben ik niet voorbij gegaan. Daarvoor heb ik een aparte bijdrage gemaakt, die achter deze 'Van de redactie' staat.

7 februari 2021, Jaap van der Hoest, redacteur

***
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website