EBU ONKYO BRAILLE ESSAY WEDSTRIJD 2012

Zoals de laatste jaren gebruikelijk organiseert de European Blind Union (EBU) weer een brailleschrijfwedstrijd die gesponsord wordt door de Onkyo Corporation en de Braille Mainichi, een Engelstalige Japanse krant die een weekeditie in Braille publiceert.
Viziris organiseert de wedstrijd in Nederland in nauwe samenwerking met de Stichting Dr. Alam Dorsono en de NLBB Vereniging van Leesgehandicapten.
Zowel in 2010 als in 2011 is een Nederlands essay bekroond.
Voor deelnemers geldt, dat zij:
* Een essay schrijven van maximaal 1000 woorden over het thema “De rol van braille bij de bevordering van deelname van blinden en slechtzienden aan het politieke, economische, culturele, maatschappelijke en familie leven.
* Kandidaten wordt gevraagd om vanuit persoonlijke ervaring aan te geven hoe braille hun leven in bovenstaande zin verbeterd heeft. Het is toegestaan om het thema vanuit eigen interpretatie en verbeelding inhoud te geven.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing

1. Alle gebruikers van braille kunnen meedoen, leeftijd speelt geen rol.
2. Inzendingen moeten digitaal ingeleverd worde.
3. Een deelnemer mag slechts één essay in de Nederlandse of in Engelse taal inzenden.
4. Deelnemers dienen ermee akkoord te gaan dat alle auteursrechten na inzending bij de EBU liggen en dat de EBU de namen en adressen van de schrijvers mag gebruiken.
5. Winnaars worden verwacht een foto beschikbaar testellen die door EBU gebruikt mag worden.

Er zijn interessante prijzen beschikbaar gesteld

* De hoofdprijs (Otsuki prijs) is US Dollar 2.000
* Verder zijn er twee prijzen van US Dollar 1.000 voor een senior - en junior categorie
* En voor deze twee categorieën nog 2 keer 2 prijzen van US Dollar 500.

De drie organisatoren hebben een jury benoemd, die bestaat uit: Mieps Fontijn, Sjoerd Bunnik en Jaap van der Hoest. De twee of drie als beste geselecteerde essays worden vertaald in het Engels en vervolgens doorgezonden naar de EBU.

De essays moeten, voorzien van naam en leeftijd van de schrijver en met vermelding van het aantal voor het essay gebruikte woorden, uiterlijk op 30 april a.s. ontvangen zijn op het e-mailadres jvdhoest@kabelfoon.nl

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website