Een gedicht van Marc van Caelenberg, gepubliceerd in Pointe van oktober 1996

TOEN IK NOG OUD WAS

Toen ik nog oud was en ervaren
En ik nog wist hoe alles reilt en zeilt
Het leven kant en klaar
In zekerheden voorverpakt

Wat droomde ik toen van de tijd
Dat ik eens jong zou zijn
En dol en driest te keer kon gaan

Wat keek ik uit toen naar de dag
Dat ik hardleers
En tegen beter weten in
Geestdriftig onderuit zou gaan

O, was ik maar al jong

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de eerste pagina van de website