Vijf boekrecensies van Martin Doorn


De stamhouder


Om deze familiegeschiedenis te schrijven moet je toch wel enig lef hebben. Dit omdat deze familie, de jouwe, voornamelijk bestaat uit sjacheraars en sjoemelaars. Daar bovenop komt nog dat je vader een oud SS-er is. Al met al geen familie waar je trots op kan zijn. Toch heeft de schrijver het aangedurfd om zonder verzachtende omstandigheden aan te voeren de geschiedenis waarschijnlijk waarheidsgetrouw op te schrijven. Het is nog een vrij dik boek geworden, maar je verveelt je geen moment. Dit komt door de vlotte schrijfstijl en de vele gebeurtenissen die nauwkeurig beschreven worden. De geschiedenis begint vlak voor de Tweede Wereldoorlog en eindigt vrijwel vandaag. De grootvader wordt door zakelijke kronkelwegen te bewandelen zeer rijk en hecht veel waarde aan de opvoeding van zijn stamhouder. De schrijver van dit boek. Dit komt voornamelijk omdat de zoon van de grootvader, de SS-vader van deze schrijver is en eigenlijk niet in aanmerking komt als zijn opvolger. Het lijkt wellicht wat ingewikkeld, maar als u dit boek leest, zal alles helder worden. Interessant is ook te lezen hoe de grootvader, door klassenjustitie en vriendjespolitiek, zichzelf en zijn familieleden uit de gevangenis houdt. Lezen van dit boek is zeker meer dan de moeite waard.

Boekgegevens


Titel: De stamhouder.
Auteur: Alexander Munninghoff.
Boeknummer Aangepast Lezen: a449921.

De erfgenaam


De man leidt een zorgeloos leven doordat hij rijk is. Niet rijk geworden door zelf te werken, maar doordat hij de erfgenaam is van een groot kapitaal en een groot grondgebied. Dit alles vergaard door zijn voorvaderen. Dan gebeuren er dingen die zijn positie aantasten. Al snel vermoedt hij dat het te maken heeft met onaangenaamheden die zijn voorvaderen mensen hebben aangedaan. Het vergaren van de rijkdom zou wel eens geen zuivere koffie zijn geweest. Zijn macht en invloed, slechts gebaseerd op zijn rijkdom begint te wankelen. Zijn zelfbeeld, hem ingeprent door zijn familie, moet hij bijstellen. Zijn superioriteitsgevoel dat minder rijke mensen ook minder intelligent zouden zijn krijgt een gevoelige knauw. In het boek komen alle clich&eeacute;s over rijke mensen aan de orde. Ze blijken maar al te waar te zijn. Geld, macht en corruptie gaan heel vaak hand in hand. Op het verhaal zelf kan ik niet ingaan. Dat zou te veel verraden. Het is in ieder geval geweldig geschreven, zonder veel poespas, maar vlot en met veel spanning. Ook de sfeer in een klein Limburgs dorp is heel goed neergezet. De sfeer van: 'ons kent ons'. De pastoor is inmiddels het bos ingestuurd, maar tegen de rijke man wordt nog steeds opgekeken. Het plot is goed gevonden en laat je met een huivering achter.

Boekgegevens


Titel: De erfgenaam.
Auteur: Charles den Tex.
Boeknummer Aangepast Lezen: a435988.

Magdalena


Dit boek gaat over de moeder van Maarten 't Hart. Eerder schreef hij niet over haar, omdat ze hem gevraagd had dat niet te doen. Na haar overlijden veranderde de situatie natuurlijk. Zoals uit het boek blijkt was zijn moeder zeer gelovig. En betreurde ze het dat haar zoon Maarten van zijn geloof gevallen was. Terwijl de voornaamste reden om biologie te gaan studeren was dat hij Darwin met zijn evolutietheorie onderuit wilde halen. Het tegendeel geschiedde. In zijn boek 'Wie God verlaat heeft niets te vrezen', veegt hij de vloer aan met de Bijbel en laat 't Hart zien dat er nauwelijks iets klopt van de verhalen en beweringen in dat boek. Wilde 't Hart in zijn eerdere boek laten zien en vooral bewijzen dat de verhalen in de Bijbel niet waar kunnen zijn en dat ze gebaseerd zijn op sagen en geschriften die soms wel 200 jaar na de beschreven gebeurtenis zijn opgetekend, in dit boek vraagt hij zich af hoe het toch mogelijk is dat mensen in dergelijke, bewezen onwaarheid, kunnen geloven. Met enige voorbeelden staaft hij dit. Het antwoord komt min of meer van zijn moeder die telkens als hij haar een voorbeeld schetst, als antwoord geeft dat God alles kan. Dat God ook parasieten, vlooien en teken heeft geschapen doet er voor haar niet toe. Je moet als een kind geloven, is steevast haar antwoord.
Nu weet ik uit ervaring, dat het zinloos is om met een gelovige in discussie te gaan. Ze geloven, punt uit. Ik ben voor het grootste deel opgevoed door een tante die vele jaren hoofd van de Zondagsschool is geweest en mij de Bijbel langdurig heeft voorgelezen. Ik vind het dan ook leuk om Jehovagetuigen aan de deur te krijgen. Na een kwartiertje druipen ze meestal gefrustreerd af omdat ik ze stevig van repliek kan dienen en hun beweringen met gemak onderuit haal. Ook dit boek heeft mij weer enige interessante handvatten opgeleverd die ik in een dergelijk gesprek kan gebruiken. Nog bedankt tante en Maarten. Toch is het absoluut geen zwaarmoedig of saai boek. Het zit vol humor en geeft de sfeer van de tweede helft van de vorige eeuw uitstekend weer. Gewoon een luchtig boek dat je met veel plezier leest. Als gelovige of ongelovige.

Boekgegevens


Titel: Magdalena.
Auteur: Maarten 't Hart.
Boeknummer Aangepast lezen: a442057.

Aardedonker, zonder sterren


Ik moet dit boek ten stelligste afraden,.. althans als u last heeft van nachtmerries. Het boek telt vier spannende, maar vooral angstaanjagende verhalen Meesterlijk vertelt door de schrijver. Een boek dat je niet zo makkelijk weglegt. Het is natuurlijk allemaal fantasie, maar je weet maar nooit. Neem nu het eerste verhaal, waar een man zijn nogal lastige vrouw, uiteindelijk vermoord en in een put gooit. Als blijkt dat hij nog niet van haar af is omdat ze via een rattenkolonie bij hem komt spoken, wordt hij langzaam krakzinnig. Fantastisch leesvoer als je eens wilt griezelen.

Boekgegevens


Titel: Aardedonker, zonder sterren.
Auteur: Stephen King.
Boeknummer Aangepast Lezen: a427882.

Kou uit het oosten


Dit dikke boek van 1127 bladzijden is het lezen meer dan waard. Sterker het behoort tot een zeer favoriet boek van mij. De schrijver, Ken Follett, heeft al meer prachtige historische romans geschreven en dit is weer zo'n geweldig boek. Het heeft een stuk of zes verhaallijnen die toch ook weer ingenieus vervlochten zijn. Het speelt zich af in de tweede helft van de vorige eeuw, de periode waarin de Sovjet-Unie en Amerika lijnrecht tegenover elkaar stonden. Aan beide zijden werd de bevolking de dupe van deze koudeoorlogstijd. In de Sovjet-Unie leed de bevolking onder de armoede en de tekorten. Al waren de sociale en medische voorzieningen op een goed peil. Amerika zaaide dood en verderf over de hele wereld met agressieve bemoeienis met landen die hun niet welgezind waren. Maar ook in eigen land heerste nog steeds rassendiscriminatie en corruptie. Medische zorg is alleen voor de rijken. Om van de schrijnende armoede op het platte land nog maar te zwijgen. In de loop der tijd ziet men, ook in dit boek, de accenten verschuiven. De Sovjet-Unie wordt vrijer en welvarender, terwijl in Amerika de vrijheid van de burger wordt ingeperkt door afluisterpraktijken en een steeds corrupter worden politiek systeem. De Amerikaanse 'Apartheid' is op papier in 1965 afgeschaft en er is zelfs een gekleurde president, maar in de praktijk is het nog steeds slecht gesteld met de gelijkheid. Dit boek geeft een uitgebreid inzicht in de aanloop naar de 21e eeuw. De situatie is inde laatste 15 jaar al weer veranderd, maar de grote lijnen uit dit boek zijn nog merkbaar. Een zeer aangenaam leesbaar boek, met veel aandacht voor de historische feiten en een verhelderende geschiedenisles. Tot slot wil ik mijn petje afnemen voor de voorlezer, die meer dan 40 uur uitstekend heeft voorgelezen.

Boekgegevens


Titel: Kou uit het oosten.
Auteur: Ken Follett.
Boeknummer Aangepast Lezen: a440710.

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website