AARDIG OM TE WETEN


Wie de inhoud van vorige nummers van dit tijdschrift wil lezen, kan altijd terecht op de website www.alamdarsono.nl onder het kopje Pointe. Op deze website kan ook informatie, zoals de regels voor deelname, van in Pointe aangekondigde schrijfwedstrijden worden gelezen.

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website