Van de redactie


Een tijdje geleden ontving ik met de gewone post een aan mij geadreseerde reclame van Schoonenberg HoorSupport. Op de envelop stond in afnemende lettergrootte: 'Horen zoals je nog nooit hebt gezien'.
Wat moet ik met deze, wellicht door een trotse reclameschrijver bedachte, als wervende leus bedoelde zin? Zou de creatieveling in wiens of wier brein deze schikking van woorden aan de oppervlakte is gekomen, aan visueel gehandicapten gedacht hebben bij zijn of haar vondst? Ik vermoed van niet. En hoe te denken over de verantwoordelijken bij Schoonenberg HoorSupport? Ik vind dat zij iets over het hoofd hebben gezien. Anders gezegd: zij hebben onvoldoende inclusief gedacht.
De vraag is nu: is reclame maken met deze leus 'Horen zoals je nog nooit hebt gezien' erg? Of kun je zeggen, dat deze gewoon leuk is? Ja, dat kan, maar dan wil ik toelichten waarom ik bedenkingen heb. Die heb ik, omdat ik in de leus lees dat het zien geacht wordt boven het horen te staan. Er wordt dus een niveau van horen aangeboden dat beter is dan het beste niveau dat je met zien kunt bereiken. Daarmee wordt een vergelijking gemaakt, die niet kan opgaan voor wie geen hoge kwaliteit van zien heeft, had of ooit zal hebben. Ik ontken niet dat ogen belangrijk zijn en er in onze samenleving een zeer hoge waarde aan wordt toegekend. Maar ik ben tegen er een vergelijkingsnorm van te maken, omdat deze voor - in behoorlijke mate aanwezige - visueel gehandicapten niet kan bestaan.
Overigens ontken ik met wat ik hiervoor heb geschreven niet dat goed kunnen horen voor iedereen belangrijk is. En van technieken om het gehoor te kunnen verbeteren moet zeker gebruik gemaakt worden. Dat doe ik sinds kort zelf ook. Alle zintuigen die een mens kan benutten, moeten naar mijn mening zo goed mogelijk ingezet worden. Zijn er technieken die hierbij toepasbaar zijn, dan moeten deze gebruikt kunnen worden. Ik vind dat hersenen het verdienen gestimuleerd te worden.

Maassluis, 13 juni 2021, Jaap van der Hoest

***
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website