AARDIG OM TE WETEN – mededelingenrubriek van de redactie


Een bericht van Yves Taffin, gedateerd 8 juni 2006

Cultiveer wat men u verwijt, want dat is uw eigenheid. (Jean COCTEAU, °Maison Lafitte 1889 - +Milly-La-Forêt 1963)

WELKOM OP MIJN WEBSITE!

naar website van Yves Taffin (nieuw venster)

Na mijn bericht van een tweetal maanden geleden over mijn boek “Daarom ik en niet een ander”, mocht ik van jullie heel wat aanmoedigende reacties ontvangen, waarvoor alvast mijn dank.
Onder meer daaruit is dan ook het idee gegroeid om een website te laten ontwikkelen.

Het doel van deze webstek is in de eerste plaats jullie, mijn lezers, kennis te laten maken met het boek, alsook met mijn andere creatieve werk. Schrijven is immers een eenzaam en moeizaam proces. Vandaar dat het van uitermate groot belang is dat ik als auteur voeling houd met mijn lezers, zonder wie er immers geen literatuurbeleving mogelijk is.

Bij het ontwikkelen van deze website werd heel wat belang gehecht aan het aspect van de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Ik hoop dan ook van harte dat dat volkomen is gelukt. Mochten er niettemin toch nog problemen opduiken, laat het me dan zo gauw mogelijk weten. Trouwens, iedere reactie –- zeker op het inhoudelijke vlak van de site – is bijzonder welkom. Ik maak er een erezaak van om iedereen binnen een redelijke termijn persoonlijk een antwoordje te bezorgen.

WAT STAAT ER NU ALLEMAAL OP DEZE SITE?

Om te beginnen is er zoals gezegd mijn autobiografische boek “Daarom ik en niet een ander” dat ik aan de hand van een tiental fragmenten aan jullie voorstel. Momenteel is het manuscript nog bij enkele uitgevers ter beoordeling. Het hangt dus af van hun respons of het boek al dan niet in de reguliere handel terecht komt. Als de uitgevers er echter geen brood in zien (er zijn immers altijd heel wat meer redenen om een boek niet uit te geven, dan om het wel te doen), zal er binnenkort sowieso een eigen editie in beperkte oplage worden aangemaakt. Die wordt dan verdeeld tegen onkostenvergoeding. Voor mensen met een visuele beperking, en alle anderen die het boek niet op de gebruikelijke wijze kunnen lezen, wordt vanzelfsprekend naar een oplossing gezocht. Later meer hierover.

Ook nog op deze site vind je
• mijn biografie,
• een verhaal, en
• een artikel van mijn hand.
Het is de bedoeling dat het verhaal en het artikel af en toe worden vernieuwd. Hoe vaak dat zal gebeuren, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt af van veel factoren. Maar kom gerust af en toe eens een kijkje nemen op de site. Je bent uiteraard steeds welkom,
De perfectie en de eenheid van het Universum zij met jullie,
Veel leesplezier,

Yves TAFFIN
GSM: 0477-30 25 97
E-mail: yves.taffin@skynet.be
Url: http://users.skynet.be/yves.taffin/

E-mail van Yves Taffin naar aanleiding van het juni-nummer van Pointe

Beste schrijfbroeders,

Zoals jullie gemerkt hebben, verscheen er in de laatste (jubileum)Pointe een mooi voorbeeld van één van mijn vele jeugdzonden, dit onder de vorm van het verhaal "weekendje aan zee".
Op welke basis onze medebroeder Jaap Vanderhoest dit verhaal heeft geselecteerd weet ik niet, maar hij zal daar wel zijn redenen voor hebben gehad, neem ik aan. Wat achter mij ligt, laat ik in zo'n geval liefst achter mij liggen. Maar ja, wij schrijvers moeten nu eenmaal werken aan een oeuvre. Vandaar dat ik besloten heb het betreffende verhaal, dat alweer dateert uit de jaren tachtig, van een facelift te voorzien (duidelijk veel korter, want schrijven is nu eenmaal schrappen) en eens het klaar is het op mijn website te pronken te zetten. Hoewel de originele versie mij nu als een boemerang in het gezicht is komen vallen, wil het toeval -- maar wat heet toeval? -- dat dit verhaal ergens wel aansluit op de reeks nieuwe, deels auto-biografische verhalen waar ik dezer dagen aan werk. Het heeft dus ergens wel zijn nut, merk je dan.
Hoe dan ook, nog even geduld: over een drietal weken, hoogstens een maand kijk je maar 'ns op de site naar het resultaat van dit wroeten bij tropische temperaturen.

Alvast nog een zonnige groet van,

Yves TAFFIN

Passage uit een e-mail van Marc van Caelenberg

Het jubileumnummer van Pointe was heel gevarieerd, en dat mag ook bij zo een gelegenheid. Het valt me ook op dat het aspect blindheid of slechtzien de jongste jaren vrijwel niet meer aan bod komt, ook niet zijdelings. Behalve dan af en toe in een gedicht van JvdH. Ik merk ook bij mezelf dat ik "gewoon" schrijf en dat het niet over mijn zware slechtziendheid gaat. Uit dit jubileumnummer blijkt ook dat themata en wijze van schrijven bij veel auteurs niet veranderd zijn.

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de eerste pagina van de website