POINTE van DECEMBER 2008 biedt u de volgende inhoud:


01. VAN DE REDACTIE

02. KERSTGEDACHTEN, een gedicht van Alie van Heusden-Tol, dat gevolgd wordt door twee haiku's van haar 8-jarige kleinzoon Daan van Heusden

03. DRIE GEDICHTEN VAN JEAN BOS, waarvan de titels zijn: KERING, OUD VOER en PSEUDO-EGO

04. TWEE DOOR FRANS TAK OPGETEKENDE DIALOGEN, met als titels EEN MOEIZAAM GESPREK en EEN RITJE EERSTE KLAS

05. TOT AAN DE LIPPEN, een jeugdverhaal van Yves Taffin

06. TOPKOEKENBAKKER, een kort verhaal van Johan Nijzink

Deze editie wordt afgesloten met de COLOFON, waarin het adres van de redactie wordt vermeld. Kopij voor en correspondentie over de inhoud van Pointe kunnen naar dit adres gestuurd worden. Ook per e-mail kunt u zich tot de redactie richten. Het e-mail-adres is: jvdhoest@kabelfoon.nl
U wordt van harte uitgenodigd tot inzending van reacties en bijdragen. Ook kunnen boeken en gedichtenbundels voor een recensie worden ingezonden. Meer over Pointe en de volledige inhoud van vorige nummers kunnen gelezen worden op de zeer toegankelijke website www.alamdarsono.nl

VAN DE REDACTIE

En dan is het ineens december. De tijd lijkt voorbij te vliegen. Naarmate het einde van het jaar nadert wordt het besef van tijdsverloop doorgaans groter. Op de allerlaatste dagen van het jaar ontstaat dan een soort top. De kranten en de televisiezenders trakteren dan ruimhartig op allerhande terugblikken. Er worden selecties gemaakt, kennelijk vanuit de gedachte dat er een gezamenlijke behoefte bestaat tot omzien alvorens in het voor de deur staande nieuwe jaar gereinigd van het recente verleden voort gegaan kan worden. Naar mijn mening kan niet met collectief terugblikken, dat op zich waarde heeft, worden volstaan. Ieder individu zou dat ook voor zichzelf en als onderdeel van zijn directe omgeving moeten doen. Ik zie dat als een manier van bewust leven. Moet dan iedereen een eigen jaaroverzicht maken als minivariant op wat de kranten en de televisiezenders bieden? Het is niet aan mij om deze vraag in het algemeen te beantwoorden, met het idee dat ik voor anderen verplichtingen in het leven roep. Ik kan mij echter voorstellen dat als menigeen voor een minivariant van een eigen jaaroverzicht zou kiezen, en als het resultaat een grote hoeveelheid opgetekende of in beelden opgenomen persoonlijke verslagen zou zijn, historici vreugdevol gestemd raken. Voor hen onstaan dan, immers, getuigenverslagen die bouwstenen kunnen betekenen voor geschiedschrijving.
Natuurlijk behoeft, ook al wordt er terug geblikt, niet steeds voor de totstandkoming van geschiedenis geschreven te worden. De verwerking van eigen ervaringen en belevenissen heeft evenzeer waarde. En schrijven is eenvoudigweg een aangename bezigheid die zo af en toe een aardig resultaat kan opleveren. Daar mag tegen het einde van het jaar bij stilgestaan worden. Dit stukje bezinning werkt voor mij verlichtend. Voor mij valt er de last van het alledaagse mee weg. Dat er in de laatste decemberdagen soms sneeuwvlokken neerdwarrelen, tonend dat de zwaartekracht van de aarde minder vat op hen heeft, vind ik een fraaie symbolisering van verlichting welke met bezinning samengaat. Gaat de sneeuwwens niet in vervulling, dan bieden de brandende kaarsjes hoop. Voor wie de dansende vlammetjes niet waarneembaar zijn, is er altijd de warmte die zij bieden.

27 november 2008, Jaap van der Hoest

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de beginpagina van de website