Een prijs winnen voor een verhaal?


Om het schrijven door blinden en slechtzienden te stimuleren organiseert Stichting Dr. Alam Darsono een verhalenprijsvraag.
Deze prijsvraag heeft twee thema’s: 'Dromen' en 'Kinderen'. De inzender kan voor een verhaal één van de thema's kiezen of beide gebruiken. De thema’s mogen ruim worden opgevat.

Er is een prijs van y 250.

De jury bestaat uit de leden: Ninon Vis, Joke Clazing en Jaap van der Hoest.
Administratief secretaris met onafhankelijke positie is Ruben van der Hoest, De inzendingen worden door de secretaris anoniem gemaakt vóór doorzending naar de juryleden. Bij de beoordeling let de jury in het bijzonder op de leesbaarheid en de originaliteit van de verhalen. Een belangrijke vraag voor hen is: doet het de lezer iets?
Nadat zij haar werk heeft voltooid, stelt de jury de inzendingen ter beschikking van de redactie van Pointe. Deze bepaalt welke ingezonden verhalen in het tijdschrift worden geplaatst. In ieder geval wordt het winnende verhaal gepubliceerd. Door deelname aan de prijsvraag stemmen de auteurs in met publicatie zonder vergoeding.
Iedereen -ook wie buiten Nederland woont- kan deelnemen, behalve de juryleden.
Omvang van het verhaal: minimaal 500 woorden en maximaal 2000 woorden. Taal: Nederlands. Een deelnemer mag niet meer dan 3 verhalen inzenden.

De verhalen moeten in digitale vorm als bijlage bij een e-mail worden ingezonden. Het bestand moet zijn gemaakt met WordPad, Word of Kladblok (NotePad).
Inzendingen moeten, voorzien van naam, adres en e-mailadres, per e-mail worden gestuurd naar: sdad.prijsvraag@gmail.com Als onderwerp in de e-mail, moet worden vermeld: verhalenprijsvraag. Inzendingen moeten uiterlijk op 15 februari 2019 zijn ontvangen.

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website