Pointe,

Jaargang 2019, nummer 6, van december 2019.

Inhoudsopgave01. Van de redactie

02. STORMVLOEDKERING, een gedicht van Joke Clazing

03. ZELF ZIEN OF GEZIEN WORDEN, een column van Jean Bos

04. DRIE GEDICHTEN, van Jaap van der Hoest; de titels zijn: Vastleggen, Stationsdrukte en Protest

05. VIA DE NIEUWE LIJN, een verhaal van Jacob Batoeck

06. DRIE KORTE VERHALEN, van Hans Godfroid; de titels zijn: Een bos uiten (Moskou, juni 2019), Dood spoor, en Mariage champetre

Rechten


Deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door personen met een leesbeperking. Zij is geproduceerd door Dedicon en wordt verstrekt door Bibliotheekservice Passend Lezen of de lokale bibliotheek.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de Koninklijke Bibliotheek. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan.

Colofon


Pointe is een uitgave van Dedicon.
Redactie:
Jaap van der Hoest
Spechtstraat 21
Postcode 3145 XJ
Maassluis
Telefoon: 010–5916794
E-mail: jvdhoest@kabelfoon.nl
Op dit adres kunt u ook uw kopij voor Pointe aanleveren.

Met vragen op administratief en technisch gebied kunt u terecht bij:
Bibliotheekservice Passend Lezen
Postbus 84010
Postcode 2508 AA
Den Haag
Telefoon: 070–3381500
E-mail: abonnee@passendlezen.nl

Pointe verschijnt 6 keer per jaar. Abonnementen op gesproken uitgaven vallen binnen het lidmaatschap van Bibliotheekservice Passend Lezen. Raadpleeg de website www.passendlezen.nl voor meer informatie.

U mag deze cd-rom houden. Wilt u hem toch terugsturen, dan kan dit aan het postbusadres van Dedicon:
Postbus 24, 5360 AA te Grave, onder vermelding van "braille/cÚcogramme"; een postzegel en vermelding van afzender zijn dan niet nodig.

***
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website