Madeleine in de ongeziene wereld


Blinde auteur Alam Darsono laat lezer anders waarnemen
Alam Darsono laat in het boek Madeleine in de ongeziene wereld de vrouw van een populaire televisiedominee een ontwikkeling ondergaan van stijf christelijk naar bevrijd eigentijds. De vrouw, Madeleine, begint haar emancipatie door Franse les te geven aan de blinde Amber. Door zijn vragen gaat zij haar omgeving anders bekijken. Door met hem te spreken, gaat zij anders waarnemen en komt daarmee in een andere wereld terecht: de ongeziene wereld.
Een mooie rol in deze roman is weggelegd voor de blinde Amber. Hij heeft de beperkingen die onlosmakelijk aan het niet kunnen zien vastzitten, maar daarin is hij niet verstard. Ook hij groeit in deze roman, in figuurlijke zin, naar verlichting. Zijn beperkingen maken goedzienden, zoals Madeleine, maar ook de lezer, bewust van verschillende manieren van waarnemen: met gewone ogen én met het geestesoog, door verbeeldingskracht.

Over Alam Darsono

Alam Darsono werd in 1928 geboren in Moskou als zoon van politieke ballingen uit Nederlands Indië. Hij werd op 18-jarige leeftijd, in 1946, blind doordat zijn oogaandoening, sarcoïdose, te laat werd herkend en verkeerd werd behandeld. Zijn middelbare schoolopleiding kon hij afmaken vanuit het Koninklijk Blinden Instituut in Huizen en vervolgens studeerde hij aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam psychologie en sociologie. Hij heeft gewerkt als docent en wetenschappelijk ambtenaar, later hoofdambtenaar, bij verschillende ministeries. Darsono ging in 1989 met de Vut. Hij is in 2004 overleden.

Thomas Rap gaf in 2001 zijn debuutroman Kinderogen uit waarin Darsono jeugdherinneringen uit Berlijn en Amsterdam beschrijft.

Scheppende taal

Ook een blinde auteur kan schrijvend een wereld scheppen en zijn lezers zodoende op een andere manier laten waarnemen. Op basis van inlevingsvermogen ontstaat er contact. Dit is de wonderlijke werking van scheppende taal. In een interview naar aanleiding van Kinderogen verklaarde Darsono: ‘Al was ik blind, ik bleef zien en doe dat nog steeds. Dat visualiseren van mij is natuurlijke verbeelding, beter, verbeeldingskracht. Ik schrijf visueel, want wat ik mij voorstel, zie ik voor mijn geestesoog. Ik thematiseer het blind zijn vooral om te ontroeren, maar mijn aandoening etaleren, daar houd ik niet van. Het schrijven is voor mij een compensatie voor het niet kunnen zien. De blinde schrijver ontbeert een omgeving. Hij moet het daarom hebben van horen, aanraken, ruiken.’

Stichting Dr. Alam Darsono beoogt zowel de literaire belangstelling van blinden en slechtzienden te stimuleren als het nagelaten werk van haar naamgever te beheren. Het mag niet zo zijn, dat hetgeen hij geschreven heeft ongelezen blijft. De uitgave van Madeleine in de ongeziene wereld is een stap in de goede richting.

Alam Darsono,
Madeleine in de ongeziene wereld,
402 pagina’s,
148 x 210 mm,
€ 19,70, excl. verzendkosten
Bureau Kirja in samenwerking met Pengaarde,
ISBN 90-77764-46-1.
Rechtstreeks bij de uitgever te bestellen via www.kirja.nl of tel. 0226 314119.


De roman is zowel in braille als in gesproken vorm te leen bij Stichting Aangepast Lezen.
Via onderstaande link gaat u naar de pagina vanwaar u de digitale versie van het boek kunt lezen.
naar Madeleine in de ongeziene wereld

***
terug naar de beginpagina van publicaties
terug naar de beginpagina van de website